Wszelkie wpłaty z tytułu nałożonych przez kontrolerów opłat dodatkowych (mandatów) należy dokonywać tylko i wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy, który jest wskazany na wezwaniu do zapłaty

Wpłata na inny rachunek bankowy niż wskazany na wezwaniu do zapłaty spowoduje błędne zaksięgowanie wpłaty !!!

UWAGA! W przypadku zagubienia druku wezwania do zapłaty należy skontaktować się z nami

W przypadku zapamiętania serii i numeru wezwania do zapłaty, można samodzielnie wygenerować indywidualny numer rachunku bankowego korzystając z poniższego generatora, wpisując numer wezwania (bez 0) oraz wybierając odpowiednią serię:

Numer wezwania do zapłaty (bez zera na początku - zostaną automatycznie uzupełnione)

Seria wezwania do zapłaty
Poniżej zostanie wygenerowany indywidualny numer rachunku bankowego zgodny ze standardem IBAN:

---tutaj pojawi się wygenerowany numer---