Do zadań pracowników Nadzoru Ruchu należy m. in.:

  • nadzorowanie usług przewozowych świadczonych przez przewoźników (operatorów)
  • kontrolowanie jakości usług przewozowych świadczonych przez przewoźników (operatorów)
  • kontrolowanie stanu technicznego pojazdów oraz ich wyposażenia,
  • kontrolowanie i nadzorowanie sprawności funkcjonowania urządzeń infrastruktury komunikacyjnej i utrzymania tras komunikacyjnych, zatok przystankowych, peronów oraz pętli,
  • udzielanie pomocy kierującym pojazdami w przypadku zagrożenia ich bezpieczeństwa osobistego, konfliktów z pasażerami itp.

Nasi pracownicy posiadają uprawnienia do kierowania ruchem drogowym oraz niezbędne doświadczenie w tym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym.