Dziedzina kontroli biletów wymaga szczególnego rodzaju pracowników. Koniecznie muszą być oni ludźmi o nieposzlakowanej opinii. Od każdego z nich żądamy zaświadczenia o niekaralności. Kandydat na kontrolera musi budzić zaufanie, a także posiadać wysoką kulturę osobistą i co najmniej średnie wykształcenie.

Kontroler biletów musi być uprzejmy! Ale stanowczy i konsekwentny zarówno wobec pasażerów jak i wobec kierującego pojazdem. Gapowicze bardzo często wysuwają zarzuty np. o nieuprzejmości. To oczywiście taktyka obrony przez atak. Osoby z którymi współpracujemy dopiero po praktycznym przygotowaniu do zawodu i wykazaniu się odpowiednimi predyspozycjami zostają kontrolerami. Wielu odpada już po miesiącu. Ci, którzy zostają stanowią elitę. Swoją wiedze i doświadczenie przekazują kolejnym.

Wszyscy kontrolerzy są pod nadzorem szefa który dobrze zna tajniki tej pracy. Dlatego też możemy poszczycić się wieloma listami referencyjnymi wystawionymi przez naszych Zleceniodawców. Dzięki tym listom mogą nam zaufać kolejni przewoźnicy i organizatorzy komunikacji.

Stabilna firma, odpowiednie systemy wynagradzania a także możliwość dalszego rozwoju to tylko niektóre elementy zabiegania o najlepszych

GRUPA OPERACYJNA VECTOR to wyspecjalizowana grupa, która została utworzona na bazie kontrolerów biletowych. Grupa ta ze względu na swoje doświadczenie zawodowe, specjalne przygotowanie a także wyposażenie odpowiada za przeprowadzanie lotnych kontroli zarówno w godzinach wczesno rannych jak i późno wieczornych a także nocnych. Grupa ta wysyłana jest na linie szczególnie zagrożone chuligaństwem i dewastacją mienia. Osoby wchodzące w skład grupy kompleksowo kontrolują zarówno kierujących pojazdami jak i pasażerów pod kątem posiadania biletów na przejazd jak i przestrzegania przepisów porządkowych czym przyczyniają się do większego bezpieczeństwa pasażerów.